Home

Forum

Deployment

Antennas

Devices

Software

FAQs

Links
Ο InDio ετοίμασε ένα πολύ καλό κείμενο (tutorial) με θέμα τα ασύρματα δίτκυα δεδομένων.

1. Σκοπός λειτουργίας του δικτύου PWN.

Το Ασύρματο Δίκτυο Πατρών (Patras Wireless Network) υπάρχει για να εξυπηρετεί ΜΗ εμπορικούς και ΜΗ κερδοσκοπικούς σκοπούς, οποιασδήτοτε μορφής.

Η αποστολή του είναι η εύκολη και οικονομική διασύνδεση, με (σχετικά) υψηλούς ρυθμούς μετάδοσης, των μελών του. Ώς μέλος ορίζεται ο καθένας εν δυνάμει χρήστης στην ευρύτερη περιοχή κάλυψης του δικτύου.

Η συμμετοχή στο δίκτυο, ΔΕΝ απαιτεί την πληρωμή κανενός είδους τέλους (π.χ. συνδρομή), απλά προϋποθέτει την τήρηση γενικών στοιχειωδών κανόνων χρήσης δικτύων ηλεκτρονικών υπολογιστών, οι περισσότεροι εκ των οποίων απορρέουν από την κοινή λογική.

Το Ασύρματο Δίκτυο Πατρών, ΔΕΝ διασφαλίζει σε κανένα βαθμό το απόρρητο των μεταφερόμενων πληροφοριών, ΔΕΝ εγγυάται την απρόσκοπτη λειτουργία των υπηρεσιών του, και ΔΕΝ φέρει καμία ευθύνη για νομικά αδικήματα που μπορεί να προκληθούν από την χρήση του (π.χ. απώλεια ή υποκλοπή μεταδιδόμενων ή αποθηκευμένων δεδομένων).

Το Ασύρματο Δίκτυο Πατρών παρέχει ΜΟΝΟ μια υποδομή ασύρματης διασύνδεσης χρηστών, και ΔΕΝ συσχετίζεται με κάποιες συγκεκριμένες τεχνολογίες ανταλλαγής αρχείων, τηλε-συνδιασκέψεων, δικτυακών παιχνιδιών κλπ. Οι χρήστες του δικτύου υποστηρίζουν τις επιμέρους τεχνολογίες2. Ποιά είναι η διαδικασία για να γίνω μέλος του Patras Wireless Network;

Το Patras Wireless Network δεν έχει προς το παρόν κάποια επίσημη - νομική υπόσταση (σύλλογος, καταστατικό, κ.λ.π). Αποτελείται από ανθρώπους που έχουν ενδιαφέρον για τα wireless δίκτυα και την υλοποίηση τους στην ευρύτερη περιοχή της Πάτρας. Προς το παρόν η εγγραφή στο forum αρκεί για την συμμετοχή στο PWN.3. Τι εξοπλισμός απαιτείται για την συμμετοχή στο δίκτυο;

Για την συμμετοχή στο δίκτυο απαιτείται η χρήση εξοπλισμού συμβατού με την τεχνολογία IEEE 802.11b. Το δίκτυο λειτουργεί σε επιλογή "Υποδομής" (infrastructure or AP mode). Ο κάθε χρήστης μπορεί να λειτουργεί είτε ως κομβικό σημείο (Access Point), είτε ως απλός χρήστης (Client Node). Ο εξοπλισμός του Access Point είναι πιο εξειδικευμένος και πιο ακριβός. Στο δίκτυο γενικά υπάρχουν πολλοί Client Nodes και λίγα Access Points. Σε όλες τις περιπτώσεις απαιτείται εξωτερική κεραία για τα 2.4 GHz. Παρακάτω υπάρχουν links σε κάποια ενδεικτικά προϊόντα για Client Node:

PCMCIA κάρτες 802.11b
ORiNOCO PC Card
D-LinkAir DWL-650 2.4GHz Wireless CardBus Adapter

USB Adapter
ORiNOCO USB Client
D-LinkAir DWL-120 2.4GHz Wireless USB Adapter

Ethernet Adapter
D-LinkAir DWL-810 Wireless Network 2.4GHz Ethernet-to-Wireless Bridge


Access Points
ORiNOCO AP-500 Access Point
D-LinkAir DWL-900AP Wireless Access

Ενδεικτικά links για αγορά εξοπλισμού:

ΠΛΑΙΣΙΟ

ANIXTER

MGManager

TOP Systems

Kεραίες 18 & 24 dBi parabolic grids
StellaDoradus

Fleeman Anderson & Bird Corp

Τέλος πολύ αξιόλογη περίπτωση είναι το HostAP. Χρησιμοποιώντας ένα παλαιό Η/Υ (τουλαχιστον 486 με PCI) με μια wireless κάρτα (που να έχει το chip της Prism 2/2.5/3), και με λίγη (ή περισσότερη) προσπάθεια κατασκευάζεται ένα αξιόπιστο Access Point. Ο Jasonpap ετοίμασε ένα καλό οδηγό ασύρματων συσκευών.4. Ποιό είναι το κόστος που απαιτείται για την αγορά του εξοπλισμού;

Τό κόστος του εξοπλισμού εξαρτάται από αρκετούς παράγοντες, ωστόσο μια ενδεικτική τιμή για μια (PCMCIA η PCI κάρτα) είναι τα 100 EUR και για μιά εξωτερική κεραία 50-150 EUR (ανάλογα με την πολυπλοκότητα της κατασκευής).5. Ποιά είναι η ταχύτητα επικοινωνίας με την χρήση του ασύρματου δικτύου;

To standard IEEE 802.11b ορίζει ως ανώτατη ταχύτητα επικοινωνίας σε φυσικό επίπσεδο τα 11Mbps. Δυνατή είναι επίσης η επικοινωνία στα 1Mbps, 2Mbps, 5.5Mbps. Με την χρήση τέτοιου εξοπλισμού το μέγιστο throughput (σε επίπεδο εφαρμογής) για TCP κίνηση είναι περίπου τα 5Mbps.6. Παρέχεται σύνδεση στο Internet μέσω του Patras Wireless Network;

Στην παρούσα φάση το PWN δεν έχει κάποια σύνδεση προς το Internet, εξάλλου δεν είναι αυτός ο βασικός σκοπός του! Ωστόσο δεν αποκλείται στο μέλλον, εάν αυτό είναι νόμιμο, να υπάρξει αυτή η δυνατότητα.7. Για ποιό λόγο να συμμετέχω σε ένα τέτοιο δίκτυο, ποιές είναι οι εφαρμογές του δικτύου;

Σκοπός της δημιουργίας του δικτύου είναι ο πειραματισμός με την τεχνολογία αυτή που μπορεί να οδηγήσει σε μια εναλλακτική μορφή δωρεάν επικοινωνιακής υποδομής από αυτή που οι μεγάλοι τηλεποικωνιακοί οργανισμοί και παροχείς υπηρεσιών δικτύωσης μονοπωλούν σήμερα. Από την στιγμή που το δίκτυο θα είναι σε κάποιο βαθμό ανεπτυγμένο και θα συμμετέχουν αρκετοί χρήστες, πολλές εφαρμογές μπορούν να βρούν χρήση, όπως gaming, web, file sharing, multimedia conferencing, VoIP κ.λ.π Ακόμα θα αποτελέσει ένα πειραματικό δίκτυο για την εφαρμογή νέων τεχνολογιών όπως IPv6, IPsec κ.λ.π8. Ποιά είναι η λειτουργία ενός Access Point;

Ένα Access Point (AP) λειτουργεί σε layer 2 ως bridge. Συνήθως ένα access point έχει τουλάχιστον ένα wireless interface και ένα ethernet interface. Γενικά μιλώντας, θα μπορούσε να πει κάποιος πως παίζει το ρόλο ενός hub. To access point εξυπηρετεί όλους τους χρήστες (clients nodes) που βρίσκονται εντός της εμβέλειας του. Προκειμένου δύο client nodes να μιλήσουν μεταξύ τους πρέπει να έχουν σύνδεση με το access point όταν το δίκτυο λειτουργεί σε infrastructure mode (δηλαδή υπάρχει AP). Ωστόσο είναι εφικτό να μιλήσουν απ'ευθείας μεταξύ τους 2 ή και περισσότεροι clients σε Ad-Hoc mode αρκεί να υπάρχει μεταξύ τους οπτική επαφή. Για την περίπτωση του PWN κάτι τέτοιο είναι ανέφικτο, αφού θα πρέπει όλοι να "βλέπονται" με όλους!9. Τι είδους κεραία να χρησιμοποιήσω;

Οι κεραίες των ασύρματων δικτύων, διαχωρίζονται μεταξύ τους ανάλογα με την χρήση για την οποία προορίζονται. Έτσι, σε ένα Access Point χρησιμοποιούνται κεραίες με μεγαλη γωνία κάλυψης ώστε να καλύπτονται μεγάλες γεωγραφικές περιοχές, ενώ σε Client Nodes χρησιμοποιούνται πιο κατευθυντικές κεραίες, με μικρές γωνίες και μεγαλύτερο κέρδος, οι οποίες στοχεύουν σε μικρές περιοχές, δηλαδή πρός το σημείο που βρίσκεται η κεραία του Access Point. Ο υπολογισμός που ακολουθεί βοηθάει στην επιλογή της κεραίας.

Η απώλεια σήματος στον αέρα (Free Space Loss) υπολογίζεται από τον τύπο:

FSL = 20*log(0,6215*D) + 20*log(F) + 36,6

όπου D είναι η απόσταση σε χιλιόμετρα, F η συχνότητα σε MHz, και η απώλεια FSL σε dB.

Στην συνέχεια δίνεται ένα παράδειγμα υπολογισμού μιας ζεύξης ανάμεσα σε δύο σημεία, τα οποία απέχουν μεταξύ τους 5 χιλιόμετρα, και επικοινωνούν στην συχνότητα των 2.437 MHz (κανάλι 6). Το ένα σημείο έχει κεραία κέρδους 10 dB (π.χ. ΑΡ Αρόης) και το άλλο κεραία κέρδους 14 dB (π.χ. ιδιοκατασκευή Double-eight). Από τον τύπο έχουμε:

FSL = 20*log(1,609*5) + 20*log(2437) + 36.6 -> FSL = 113,885 dB

Υποθέτουμε ότι στα δύο σημεία λειτουργούν ασύρματοι σταθμοί, και το κέρδος που έχουμε σε κάθε άκρο υπολογίζεται ώς εξής:

Tx - connector - cable - connector + Ant

όπου Tx η ισχύς εξόδου του πομπού, connector η απώλεια του βύσματος, cable η απώλεια του καλωδίου και Ant το κέρδος της κεραίας. Όλες οι τιμές είναι σε dB ή dBm, η απώλεια του βύσματος 0,5 dB, και η απώλεια του καλωδίου 1 dB (μικρό καλώδιο από το εξωτερικό κουτί μέχρι την κεραία). Η τιμή Tx πρέπει να περιλαμβάνεται μια φορά. Αν υπάρχουν απώλειες άλλης μορφής (π.χ. αντικεραυνική προστασία) τότε πρέπει να συνυπολογίζονται και αυτές.

Σταθμός Α: 15-0.5-1-0.5+10 = 23 dB
Σταθμός Β: -0.5-1-0.5+14 = 12 dB
Συνολικό κέρδος: 35 dB

Η στάθμη του σήματος στον δέκτη είναι 35 - 113,885 = -78,885 dBm

Αν λάβουμε υπ'οψιν ότι μια τυπική συσκευή IEEE 802.11b έχει: -82 dBm για τα 11Mbps, -87 dBm για τα 5.5Mbps, -91 dBm για τα 2Mbps και -94 dBm για το 1Mbps, τότε στο παράδειγμα έχουμε λειτουργία του συστήματος στα 11Mbps με ένα οριακό περιθώριο 3 dB. Το περιθώριο χαρακτηρίζεται οριακό, διότι οι ατμοσφαιρικές συνθήκες (π.χ. ομίχλη, βροχή) μπορούν να επιρεάσουν τις συνθήκες επικοινωνίας. Όπως επίσης ο αυξημένος ηλεκτρομαγνητικός θόρυβος έχει αρνητικές επιπτώσεις στο σήμα. Για αν είναι κάποιος πιο σίγουρος, ένα περιθώριο 10 dB είναι επιθυμητό (π.χ. κεραία παραβολική 24 dBi).

Ακολουθήστε την σελίδα της Telex Wireless όπου μπορείτε να διαβάσετε μια πολύ καλή εισαγωγή στην επιλογή και τοποθέτηση της κεραίας.10. Τι σημαίνει Line-of-Sight (LoS) και Near-Line-of-Sight (Near LoS)

Η μετάδοση σημάτων στην περιοχή των μικροκυματικών συχνοτήτων, μοιάζει αρκετά με την μετάδοση του φωτός. Σε κάθε περίπτωση, η άμμεση οπτική επαφή (LoS) είναι η καλύτερη συνθήκη για μια επιτυχή λήψη. Παρόλα αυτά, φαινόμενα όπως ανάκλαση και περίθλαση, μπορούν να επιτρέψουν επικοινωνία και σε συνθήκες, κυρίως σε κοντινές αποστάσεις, όπου η μετάδοση των σημάτων εμποδίζεται. Σαν Near-LoS ορίζονται οι συνθήκες κατα τις οποίες, δεν υπάρχει άμμεση και απρόσκοπτη οπτική επαφή ανάμεσα σε πομπό και δέκτη ή υπάρχουν, κυρίως αιχμηρά αντικείμενα (κορυφές δέντρων, ιστοί κεραιών), σε κοντινή απόσταση και μέσα στην νοητή ευθεία που ενώνει την κεραία του πομπού με την αντίστοιχη του δέκτη (ζώνες Frensel). Για παράδειγμα, μια κεραία πίσω από δέντρα ανήκει σε αυτή την περίπτωση. Αν η δενροφύτευση είναι πυκνή, τότε μπορεί να αποκλείσει εντελώς την λήψη σημάτων. Πίσω από μία πολυκατοικία, και σε κοντινή απόσταση, η ζέυξη είναι συχνά ευφικτή. Πίσω από ένα λόφο και χαμηλά, τα πράγματα είναι πολύ δσκολα. Περαν της θεωρίας, η δοκιμή είναι η καλύτερη απόδειξη.11. Ποια είναι η νομοθεσία για τα 2.4 GHz;

Υπάρχει σχετικό link από το αντίστοιχο δίκτυο της Θεσ/νίκης.12. Είναι ασφαλές (για την υγεία) το ασύρματο δίκτυο;

Η ισχύς εκπομπής των περισσοτέρων ασύρματων συσκευών τεχνολογίας ΙΕΕΕ 802.11b, είναι 30mW. Η ισχύς αυτή σε συνδιασμό με την συχνότητα εκπομπής των 2.4GHz, και με δεδομένο ότι η κάθε αρύρματη συσκευή ακτινοβολεί σε διαστήματα και όχι συνέχεια, θεωρείται ότι δεν αποτελεί κίνδυνο για την υγεία των χρηστών. Στην περίπτωση μάλιστα, κατά την οποία η συσκευή τοποθετηθεί σε εξωτερική θέση (π.χ. στον ιστό της κεραίας), τότε σίγουρα δεν χρειάζεται να απασχολείται κανείς με το θέμα. Χαρακτηριστικό είναι το παράδειγμα ενός κινητού τηλεφώνου το οποίο θεωρείται ασφαλές, παρόλου που εκπέμπει σε κοντινές συχνότητες (1.8GHz) με ισχύ 1000mW, και συνήθως πολύ κοντά στην χρήστη του (λίγα εκατοστά μεχρι ένα μέτρο).13. Τι είναι ο χάρτης του NodeDB;

Το NodeDB, είναι μια βάση δεδομένων ανά γεωγραφικές περιοχές, όπου οι ενδιαφερόμενοι σημειώνουν τις γεωγραφικές συντεταγμένες τους και δηλώνουν είτε το ενδιαφέρον τους να συνδεθούν wireless, είτε τον εξοπλισμό που ήδη διαθέτουν και τον ρόλο που παίζουν στο δίκτυο (client nodes, APs ...).14. Λειτουργούν άλλα ασύρματα δίκτυα στην Ελλάδα;

Στην Ελλάδα αυτή την στιγμή (Νοέμβριος 2002) έχουν γίνει δοκιμές και είναι έτοιμα να λειτουργήσουν ασύρματα δίκτυα σε Αθήνα, Θεσ/νίκη Λάρισσα και Σέρρες. Σχετικές κινήσεις έχουν γίνει σε Χανιά, Γιάννενα, Βόλο, Ρόδο και Ηράκλειο, χωρίς να υπάρχουν περισσότερες πληροφορίες ( NodeDB). Έχει ξεκινήσει επίσης μια φιλόδοξη προσπάθεια σύνδεσης των κατά τόπους ασύρματων διτκύων στην Ελλάδα, σε ένα ενιαίο κορμό με τοπική αυτοδιάθεση.15. Άλλες σελίδες ερωτήσεων-απαντήσεων.

SeattleWireless FAQ
Brisbane Mesh FAQ


Maintained by LinuxRules. Last updated January 13th 2003
Contact : info@patraswireless.net